Mina studier

Mina studier har ersatts av Ladok Student

Från och med 3 april loggar du in på Ladok Student med ditt dator-ID.

Om du vill anmäla studieavbrott eller ansöka om studieuppehåll, antagning till senare del av program eller anstånd med studiestart, gör du detta på Blankettwebben.

Anmälan till tentamen

Du anmäler dig till tentamen på KronoX Web.